Hjälp med koncernredovisning i Jönköping

​​​Många kan tycka att det är svårt med redovisning och att veta exakt vad som ingår i en koncernredovisning lika så. Ekonomi och redovisning behöver inte vara så svårt och det finns garanterat mycket information att hämta på nätet. När man skapar en koncernredovisning bör man känna till att följande delar skall ingå: Förvaltningsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Kassaflödesanalys samt Tilläggsupplysningar. Det är också viktigt att revisionsberättelsen finns tillsammans med koncernredovisningen.  Om ni inte vet hur man ska göra eller behöver lite hjälp kan ni ta kontakt med företaget Sikta Ekonomi som har erfarenhet gällande just koncernredovisning i Jönköping och närliggande orter.

Hur vet man om man behöver upprätta en koncernredovisning?

Om man är ett moderföretag i till exempel Jönköping som tillhör en stor koncern skall man i regel genomföra en med samtliga delar. Man behöver dock inte skapa en koncernredovisning om dotterbolagen har ringa betydelse för hela koncernen. Det är viktigt att man alltid försöker ta hjälp av individer som vet hur man upprättar en koncernredovisning när det väl är dags. 

När skall koncernredovisning upprättas?

Det kan vara svårt att förstå skillnader mellan koncern, moderbolag, dotterbolag med mera. Kort och gott utgörs en koncern av ett moderföretag samt ett dotterbolag där över femtio procent av rösterna i dotterbolaget ägs av moderbolaget. Det kan ägas antingen på egen hand eller tillsammans med andra dottebolag. I regel skall alltid en koncernredovisning upprättas av moderföretaget. 

Vill man lära sig mer om redovisning samt hur man upprättar en koncernredovisning finns det en hel del olika kurser och utbildningar i Jönköping som man kan ta del av, både fysiska och online. Inom stora företag finns det oftast en ekonomiavdelning som hanterar denna sorts redovisning eftersom de kan var mycket omfattande och långa. Ni kan också som sagt ta hjälp av företaget Sikta Ekonomi i Jönköping om ni behöver hjäp med er koncernredovisning. Dem erbjuder också många andra tjänster när det gäller ekonomi så gå in på deras hemsida www.siktaekonomi.se​ för att komma i kontakt med dem så kommer dem hjälpa att hjälpa er med er ekonomi.